15:10
24:52
14:22
07:00
07:00
04:50
16:24
05:00
05:15
03:05
10:00
06:15
06:15
35:59
08:16
09:44
19:40
10:29
07:39
31:08
06:54
10:41
05:20
10:50
05:00
06:15
04:48
05:28
10:09
08:00
22:51
06:15
05:00
04:19
09:56
17:07
07:16
12:17
05:59
12:47
06:13
07:08
06:15
05:09
25:35
06:38
05:09
06:10
26:25
05:00
07:00
25:30
33:30
07:55
05:00
06:00
11:12
06:46
05:50
05:07
08:00
05:12
08:00
05:44
03:44
07:41
17:19
06:21
32:07
20:55
04:34
06:58
04:38
11:01
13:45
06:14
08:00
29:30
05:09
11:35
25:38
16:33
16:23
13:50
28:45
06:21
08:00
06:03
11:12
04:59
07:09
38:53
24:32
10:00
09:13
06:34
08:01
05:00
06:15
17:07
05:07
06:14
07:00
07:43
13:25
07:23
03:02
07:47
07:57
25:15
34:08
07:00
03:00
05:18
05:07
07:54
05:30
04:41
29:26
08:22
08:00
28:42
06:54
06:19
06:08
12:09
06:53
06:02
10:07
05:21
04:20
05:00
04:19
06:05
02:14
10:55
13:24
11:02
04:13
08:00
08:01
10:44
04:35
10:05
06:02
08:00
10:48
05:57
10:55
08:01
06:58
06:45
06:10
09:13
03:37
16:22
08:00
08:00
12:29
20:08
15:02
07:13
05:00
10:00
28:51
29:32
05:41
08:00
10:35
06:00
06:10
24:00
06:15
05:11
07:00
08:51
07:52
05:59
25:00
08:23
08:00
04:13
02:19
35:39
06:22
05:30
07:49
07:00
10:26
02:37
03:58
08:00
52:08
06:04
04:58
08:01
08:57
08:00
03:00
07:07
06:46
06:42
35:50
06:47
21:28
05:28
08:00
12:28
05:00
05:01
07:00
07:07
37:51
06:00
25:50
10:08
06:11
06:09
20:00
06:11
37:33
07:00
14:23
06:11
23:50
07:53
12:19
33:15
07:08
05:15
29:14
08:31
05:08
04:47
24:34
03:40
08:00
14:47
25:31
09:41

ປະ​ເພດ​ຄອມ